Vad är Defendo?

 

          JYRKI SAARIO DEFENDO är ett europeiskt självförsvarsystem som har utvecklats av Jyrki Saario. Det är baserat på de mest effektiva metoderna från de olika kampsystem som han har tränat genom åren. Målet är att system ska vara enkelt och realistiskt och erbjuda effektiva självförsvarslösningar till den som är villig att träna hårt för att lära sig.

 

 

LESS IS MORE

          DEFENDO ger effektivitet genom enkelhet. Systemet är lätt att lära sig eftersom det innehåller en liten mängd tekniker samtidigt som man löser ett stort antal självförsvarsproblem och situationer som kan uppstå. Ju färre tekniker det finns att lära sig, desto större antal repetitioner per teknik hinner man göra och det leder till att man kan göra intuitiva handlingar i mycket stressfyllda situationer, som självförsvarssituationer är. I Defendo lär vi också ut mentala strategier för hur man använder känslor som stress och rädsla för att överleva och hur man kan kontrollera sådan känslor för att undvika panik.

 

ENKELHET ÄR EFFEKTIVITET

Nedan presenteras ett antal viktiga tekniker och principer som används i DEFENDO:
 

PRINCIPEN OM PLATTFORM

         En stabil position är avgörande för ett effektivt försvar, liksom för ett angrepp. Fotarbete och god balans ger en bra hållning. Plattformen erbjuder möjligheten att både försvara och attackera med full kraft, mobilitet och rörlighet.
 

SKÖLDEN

         Denna teknik används för att ge maximalt skydd för huvudet och går hand i hand med de naturliga reflexer som kroppen redan har inbyggda. Skölden användas defensivt som blockering eller offensivt som ett vapen, i båda fallen med stor effektivitet.

 

 

WHIPLASH

         Det här är en teknik med mängder av användningsområden för många olika situationer. Det kan vara allt från ett enkelt tryck för att avskräcka en person vid ett hot, till ett mycket kraftfullt slag.