Professionella tjänster

SAARIO ACADEMY erbjuder specialicerad träning för de behov som en polisman, vakt eller militär kan behöva i sitt arbete:

 

 

 

DEFENDO BLUE – det här programmet fokuserar på:

  • att avvärja de vanligaste attacker som sker under polisens ingripande
  • tekniker för att kontrollera och styra en aggressiv individ
  • användning av handbojor batonger och pepparsprej 
  • tekniker för att använda eldhandvapen i närkamp

Defendo BLUE är till allra största delen baserade på de lösningar som lärs ut redan under Hard Target, med anpassningar för specialbehov som syns ovan. Lösningar uppfyller de högt ställda krav som säkerhets- och polispersonal ställer. Teknikerna är dock tillämpliga på problem som andra personer inom rättsväsendet och vården stöter på i sitt arbete och defendo har valts som självskyddssystem av SWAT-styrkor, polis, militär, fängelsepersonal mm över hela europa. Kontakt oss för referenser, info@defendosweden.se

 

 

 

 

DEFENDO GREEN – ett enkelt system för att möta de behov som militär personal kan behöva. Systemet baseras på DEFENDO tekniker men utökat med bruket av militära skjutvapen och annan militär material och skyddsutrustning.