Träningen

TRÄNA HÅRT, TRÄNA SÄKERT 

Våra instruktörer erbjuder professionell och säker träning. Övningarna i defendo är varierade och utvecklar fysisk styrka, självförtroende och färdigheter i att hantera hotfulla situationer. Saario Academy erbjuder även instruktörskurser i flera steg och med olika inriktningar för att säkertsälla att varje instruktör har god kunskaper om sitt ämne.

 

 

ÄVENTYR, UTMANING, TRÄNINGSGLÄDJE

Våra instruktörer är noga utvalda baserat på deras lämplighet, pedagogiska skicklighet och hur de främjar en bra träningsatmosfär. Intensiteten i träningen höjs succesivt för att ge en ständig utmaning för eleverna.

FYSISK, MENTAL OCH TEKNISK

 

Fysisk träning

Under en träning använder eleven sin kropp i slagträning, fallteknik, markkamp på ett mycket mångsidigt sätt så att kroppens styrka, explosivitet, snabbhet och uthållighet utvecklas mycket effektivt.

Mental träning

Den här delen av träningen fokuserar på tankedisciplin och på att styra sina tankar under en stressfylld situation. Kontoll över sina tankar är nödvändig för att få övertaget i en konflikt. Vi lär våra elever hur man styr sina reaktioner och hanterar sina känslor för att kunna handla rätt i en hotfull situation. Förutom att förbereda eleven för en våldsam konfrontation ger den här träningen även bättre självkännedom och självkänsla som man har stor nytta av i sin vardag.

Teknisk och taktisk träning.

Under denna del av träningen lär vi ut de färdigheter som krävs för att hantera en motståndare, dels i en överraskande attack och dels i en fight-situation. Våra elever lär sig också hur man bedömer hotnivå, hur man förstår sin omgivning och fattar snabba beslut. Det här är förstås den stora delen av träningen och det som gör att man på bästa sätt kan hantera ett angrepp.