Historia

JYRKI SAARIO

          Jyrki Saario, skaparen av SCANDINAVIAN Defendo och grundare av Defendo Alliance, har ägnat sitt liv åt att träna närstridssystem. I över 40 år har han tränat kickboxning, muay thai, brottning, judo, boxning, bjj, kravmaga, kapap, olika former av karate, wing chun, kyusho och flera andra kamparter. Han bestämde sig för att kombinera den rikedom av kunskaper och erfarenheter som han fått i ett enda system, vilket skulle innehålla de bästa lösningarna från var och en av de kampstilar han har lärt sig. Målet var att skapa ett så bra självförsvarssystem som möjligt.

           Genom åren har Jyrki utvecklat de effektiva teknikerna (baserat på Fairbairn och Sykes arbete bland annat) och tagit bort onödiga eller osäkra lösningar. Resultatet är en uppsättning tekniker som fungerar även i en stressig hotsituation där livet hänger på att de lyckas. Samtidigt har han skapat ett pedagogiskt system i världsklass för att på bästa sätt lära ut teknikerna. Detta är anledningen till Defendo anses vara ett av de mest realistiska, genomarbetade och bästa självförsvarssystemen i världen.

 

DEFENDONS BAKGRUND

          Historien om Defendo börjar i Shanghai 1920. Staden ansågs vara en av de farligaste platserna i världen. De extrema förhållanden som krävdes för att upprätthålla lagen i Shanghai gjorde att två lokala poliser, William E. Fairbairn och Eric A. Sykes, fick utveckla närkampstekniker som fungerar under sådana omständigheter. Deras idéer testades dagligen under polisaktioner och slutade ofta i livshotande och våldsamma situationer. Fairbairn publicerade senare en bok om sina erfarenheter, "Defend-U", 1931.

          Under andra världskriget fick Fairbairn till uppgift att skapa ett enkelt och effektivt system för närkamp för de allierade trupperna. Systemen måste baseras på den mänskliga kroppens naturliga reflexer och tillåta träning i full kontakt. Fairbairns system användes av Special Operations Executive, kända under namnet Commandos, som specialiserat sig på avledande räder bakom fiendens linjer.  Systemet används också i andra brittiska, amerikanska och polska enheter och av myndigheter (till exempel i Office of Strategic Services). Fairbairns system var också det som undervisades på den berömda Camp-X i Kanada.