Saario Academy

 

SAARIO ACADEMY grundades 2005 av Jyrki Saario. Organisations mål är att sprida och lära ut JYRKI SAARIO DEFENDO i hela välden.  SAARIO ACADEMY har medlemmar i Finland, Ungern, Polen, Sverige, Norge, Tjeckien, Irland, Frankrike och USA.
Vår kunskap grundas i många års erfarenheter från kampsport, polisarbete, fångvård, militär och i analys av tillfällen där tekniker har använts i verkligheten. Det finns idag en databas med 100-tals sådana händelser som används för att regelbundet utvärdera systemet.

 

 

Förutom att behärska Defendo så har instruktörerna i Saario Academy ofta, men inte alltid, erfarenhet från andra kampsporter. Var och en av instruktörerna i vår organisation är personligen certifierad av Jyrki Saario.

Nedan kan du se en karta med kontaktuppgifter och en lista med instruktörer i de länder där vi finns. Klicka på ett land för att få mer information från vår internationella hemsida. Är du ute och reser? Du är alltid välkommen att gäst-träna hos någon av våra klubbar!

 

Get Adobe Flash player

 


View Defendo Alliance on a larger map