Defendo

VAD ÄR DEFENDO?

SCANDINAVIAN DEFENDO är ett Europeiskt självförsvarssystem som utvecklats av Jyrki Saario. Det baseras på effektiva tekniker från många olika kampsystem och har en helt unik pedagogisk modell. Målet är att göra lösningarna så enkla och effektiva som möjligt för att åstadkomma ett lättlärt system som ger ett bra skydd i många olika situationer, såväl för professionella som för civila...läs mer >>

 


HISTORIA

Jyrki Saario, grundare av SCANDINAVIAN DEFENDO och bildare av Defendo Alliance, har hela sitt liv tränat och lärt ut full kontakt kampsport och närkampssystem. I över 40 år har han tränat kickboxing, muay thai, grappling, judo, boxning, bjj, krav maga, kapap, karate, wing chun, kyusho och andra närkampsystem. Han upplevede att det saknades ett system som tog hänsyn till de effekter kroppen upplever vid stark stress och att många kampsportstekniker helt enkelt inte fungerade i verkligheten. Utifrån sina tester och sin erfarenhet skapapde han ett eget system...läs mer >>

 


SÅ HÄR TRÄNAR VI

Vår träning leds alltid av väl utbildade instruktörer. Träningen är varierad och fysisk och eleven utvecklar självkännedom såväl som ett mycket väl fungerande självskydd. Organisationen erbjuder också regelbundna instruktörskurser över hela världen. Har du tränat kampsport några år och saknar en DEFENDO-klubb nära dig? Hör av dig till oss, vi söker alltid efter duktiga instruktörer...läs mer >>

 


TRÄNINGSPROGRAMMET

SCANDINAVIAN DEFENDO erbjder ett helt unikt träningsprogram uppdelat i grader, där varje grad fokuserar på en ny del av självförsvar. På varje nivå ingår också en ny "utmaning", ett test av elevens förmåga att försvara sig i ett fullkontakt scenario, mer och mer krävande ju högre nivå man kommer till. På de olika graderna lär sig eleven bl.a.: att hitta en bra stance och att röra sig med balans, slag och sparkar avsedda för självförsvar, markkamp, kontrollgrepp, försvar mot en beväpnad motståndare och metoder för att hantera stress...läs mer >>


TRÄNING FÖR ORDNINGSMAKT OCH MILITÄR

Vi har medlemmar i DEFENDO ALLIANCE som erbjuder specialicerad träning för polis, ordningsvakt, livvakt och militär. Koncepten, som helt baseras på Scandinavian Defendos grundsystem lärs ut under DEFENDO BLUE och DEFENDO GREEN...läs mer >>