INTERNATIONELLA INSTRUKTÖRER

 


GRUNDARE - PRIMUS MOTOR


Jyrki Saario är grundare av SCANDINAVIAN DEFENDO.
Han startade organsiationen Defendo Alliance 2005. Läs mer om Jyrki Saario.

BLACK BELT INSTRUKTÖRER

       
       
       
       
       
       
       

International Division of Defendo Instructors (I.D.D.I.) och Research and International Developement (R.A.I.D.) är uppsatta av Jyrki Saario för att ansvara för utbildningsbehovet av nya instruktörer över hela välden.


I.D.D.I. instruktörer äger rätt att anordna kurser och seminarium. Deras uppgift är att DEFENDO instruktörer och elever över hela världen ska få en utbildning med högsta kvalitet och de ansvarar även för vidareutveckling av DEFENDO-systemet. Varje IDDI medlem har en bred erfarenhet av kampsport, självförsvar och säkerhetsutövning.

 


RESEARCH AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT - R.A.I.D.


Medlemmar av RAID gruppen har som uppgift att samla information och erfarenheter för att kunna vidareutveckla DEFENDO systemet. För att kunna bli en RAID medlem krävs att du måste vara över 30 år gammal och inneha graderingen DEFENDO RED. RAID-guppens medlemmar består av Master Jyrki noga utvalda instruktörer från flera olika länder och ofta med våldsanvändning som en del av sitt yrke.